LPG Otogaz Dönüşümü

1. LPG ve Metan nedir?

Bu yakıtlar nedir?
LPG kısaltması, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı anlamına gelir
ve ham petrolün rafine edilmesi ile elde edilen bir yan üründür. Çevre sıcaklığı ve basıncında gaz haldedir; daha yüksek atmosfer basıncına ve / veya düşük sıcaklıklara maruz kaldığında sıvı forma geçer.
Otomotivde kullanılan LPG, motora güç, esneklik ve kullanım açısından katkıda bulunan kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip propan ve bütan gazlarının bir karışımıdır.
Yanma sonucu oluşan ürünler, benzin ve dizel ile kıyasladığında daha düşük miktarda olan yanmamış karbon monoksit, azot ve hidrokarbondur ve içerisinde aromatik hidrokarbonlar, kükürt dioksit ve parçacıklar bulunmamaktadır.
LPG nin enerji içeriği 10.000 kcal/kg dır, bu oran benzinde 10.300 kcal/kg dır.

Doğal Gaz nedir?
Metan veya Doğal Gaz (CH4), doğada en bol bulunanlar arasındadır ve olağanüstü seviyede çevre dostu olan yakıtlardır. Rafine edilerek elde edilmez, kaynağından itibaren çevre dostu bir yakıt olarak kullanıma hazırdır.
Doğal Gaz içerisinde hiçbir kirlilik, kükürt, kurşun bileşikleri ve aromatik hidrokarbon bulunmaz, bundan dolayı hiçbir koku, partikül ve yanma artığı içermeyen son derece düşük seviyede kirletici egzoz emisyonları elde edilir.
Doğal Gazın kimyasal yapısı, diğer yakıtlara göre çok düşük CO2 üretimi sağlar; ayrıca atmosferde ozon oluşumunu da azaltır.
Metan, insan sağlığı için zararlı katkılara gerek kalmadan, motorda kullanıma uygun olmasını sağlayan özelliklere ve diğer tüm yakıt türlerine göre daha yüksek enerji içeriğine sahiptir (metan =11.600 kcal/ kg; benzin = 10.300 kcal/kg; mazot =10.200 kcal/kg).
Doğal gaz boru hatlarının başlangıç maliyetinden sonraki dağıtım maliyeti son derece düşük olduğundan ekonomik oluşu ve diğer yakıtlara göre metanın nakliyesinin çok daha pratik oluşu da diğer önemli avantajlarıdır.
Diğer yakıtlardan farklı olarak metan, kendileri de kirletici emisyon oluşturan ve trafiği arttıran tankerlerle taşınmayı gerektirmez, bu sayede trafiği arttırmaz, kaza risklerini azaltır ve trafiğin oluşturduğu kirliliğe katkıda bulunmaz. Diğer yandan, tüm boru hattının yerin altında olduğu ve böylelikle geçiş bölgelerinin değişiklik yapılmadan aynı kalabildiği de unutulmamalıdır.

2. LPG ve Doğal Gaz Sisteminin Avantajları

Trafikte serbest dolaşım hakkı.
Trafiğin kapatılması veya dönüşümlü plaka uygulaması: şehir merkezlerinde trafiğe çıkışın yasaklanması veya dönüşümlü plaka uygulamasında dahi, gaz kullanan bir aracın dolaşımda olması mümkün mü?
Evet, genellikle bu doğru. Trafiğin kapatılması veya dönüşümlü plaka uygulaması durumunda, sınırlamaları belirleyen talimatların içeriğinin de doğrulanması gerekir.
Bu uygulamaların yapıldığı hemen tüm şehirlerde LPG veya Doğalgaz ile çalışan araçlar çevre dostu araçlar olarak kabul edilirler ve özgür bir şekilde trafikte olma fırsatından faydalanırlar.

Araçların dolaşımı hakkında sert tedbirler alınması ile ilgili olarak, atmosferdeki havanın kalite değerlerini belirleyen yönetmelik hangisidir?
02 Nisan 2002 tarihli 60 sayılı karar aşağıdakileri düzenler:, che recepisce:
-1999/30/CE direktifleri atmosferdeki havanın kalite limit değerleri ile ilgili (m3 başına mikrogram) kükürt dioksit (SO2), azot dioksit, azot oksitler (NOx), parçacıklar (PM) ve kurşun (Pb) hakkında,
-2000/69/CE direktifleri atmosferdeki havanın kalite limit değerleri ile ilgili benzen (C6H6) ve karbon monoksit (CO) hakkında,
Araçların dolaşımı ile ilgili kurallar, her bir bölge ve belediyenin kendi takdir yetkisi ile belirlenir.

Düşük emisyon sebebiyle, gazla çalışan motorlu araçların dolaşım vergisi çok daha düşük müdür?
Hayır, gazlı araçlar benzin ile de çalışmaya başladıktan sonra, uygulanan dolaşım vergisi, benzinli araçlara uygulanan ile aynıdır.

Çevre
LPG'li bir aracın benzinli veya dizel bir araç ile kıyaslandığında çevreyi daha az kirlettiği doğru mudur?
Evet, doğrudur. LPG besleme ile karbon dioksit (CO2) emisyonu yaklaşık %10 düşer; araca kurulan besleme sistemi ve aracın türüne bağlı olarak, karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve yanmamış hidrokarbonların (HC) emisyonları da belirgin bir şekilde düşer.
LPG beslemeli araçlar, şehir havasının kirlenmesine yol açan başlıca sebeplerden olan PM 10 üretmezler. LPG besleme ile, kanunen henüz sınır konulmamış olan egzos gazı unsurları, örneğin kükürt dioksit (SO2), benzen (C6H6), formaldehit (HCHO) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), çok agresif ve kanserojen olan maddelerin ("norma bağlı olmayan"kirleticiler)miktarı belirgin bir şekilde düşer. Benzin veya dizel yakıt yerine LPG kullanılarak, ozon (O3) üretimine sebep olan “yaz sisi” (fotokimyasal) olarak adlandırılan oluşum riskini azaltmış oluruz.

Doğal Gaz ile çalışan bir aracın benzinli veya dizel bir araç ile kıyaslandığında çevreyi daha az kirlettiği doğru mudur?
Evet, doğrudur. Doğal gaz besleme ile, karbon dioksit (CO2) emisyonu yaklaşık %20 düşer; karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx)emisyonları da belirgin bir şekilde düşer. Yanmamış hidrokarbonların (HC)kalıntılarının emisyonları da, her ne kadar düşürülmüş olsalar dahi, %95 oranında daha fazla saf metandan oluşur, ki bu da insan sağlığı için zararlı değildir.
Doğal Gaz beslemeli araçlar, şehir havasının kirlenmesine yol açan başlıca sebeplerden olan PM 10 üretmezler. Doğal Gaz besleme ile, kanunen henüz sınır konulmamış olan egzoz gazı unsurları, örneğin kükürt dioksit (SO2), benzen (C6H6), formaldehit (HCHO) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), çok agresif ve kanserojen maddelerin ("norma bağlı olmayan"kirleticiler) miktarı belirgin bir şekilde düşer.Benzin veya dizel yakıt yerine Doğal Gaz kullanılarak, ozon (O3) üretimine sebep olan “yaz sisi” (fotokimyasal) olarak adlandırılan oluşum riskini azaltmış oluruz.

Motordan salınan, sağlık için zararlı başlıca maddeler nelerdir?
Motordan salınan zararlı maddeler farklı türlerdedir, bu, motorun tipine ve kullanılan yakıta göre değişir. Bunların başlıcaları karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), yanmamış hidrokarbonlar (HC), partikül madde (PM10), karbon dioksit (CO2), benzen (C6H6), formaldehit (HCHO) gibi aldehitler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve sülfür dioksit (SO2) gibi sülfür bileşikleri ve kükürt trioksit (SO3)tir.

Taşıtların emisyon seviyelerini düzenleyen özel bir yönetmelik var mıdır?
Evet, Avrupa’ da bu konu ile ilgili 70/220/CEE Direktifleri vardır (daha sonra yapılan düzenlemelerle değiştirilmiş ve güncellenmiştir bunların sonuncusu 2003/76/CE dir.) Bu düzenlemelere göre, sadece egzostan salınan bazı maddeler sınırlandırmaya tabidir (maksimum seviyeler km de gram olarak belirtilir)
“Yönetmelikçe düzenlenen” kirleticiler şunlardır: Karbon monoksit (CO), azot oksitler (NOx), yanmamış hidrokarbonlar (HC) ve partiküller madde (PM).
Karbon dioksit (CO2)“kontrol altında tutulur” ama “düzenlemeye tabi” değildir (emisyon seviyesi dolaşım belgesinde ölçülmüş ve belirtilmiş olmalıdır fakat bir limit ile sınırlandırılmış değildir).
- Doğal Gaz ile ilgili çevre konulu avantajlar (3.05)
- Vantaggi ambientali legali al as Naturale (3.05)
- Gaz kullanan araçlar ve trafik yasakları

Tasarruf
Tasarruf LPG / Benzin: Benzinle çalışan bir araçla kıyaslandığında LPG li bir aracın %50 ye kadar tasarruf sağladığı doğru mu?
Evet, doğru. Benzinle çalışan bir araçla kıyaslandığında, LPG ile çalışan bir araç ile ekonomik açıdan büyük kazanç sağlayabilirsiniz

Tasarruf Doğal Gaz/ Benzin: Benzinle çalışan bir araçla kıyaslandığında Doğal Gaz ile çalışan bir aracın %70 e kadar tasarruf sağladığı doğru mu?
Evet, doğru. Benzinle çalışan bir araçla kıyaslandığında, Doğal Gaz ile çalışan bir araç sayesinde ekonomik açıdan büyük kazanç sağlayabilirsiniz.

3. LPG veya Doğal Gaz dönüşümü için Eko-teşvikler

Dönüşüm için verilen teşvikler
Araçların gaz dönüşümü için verilen herhangi bir teşvik var mı?
Lütfen inceleyiniz:
http://www.ecogas.it

4. LPG ve Doğal Gaz Sistemli Otomobiller

Performans
LPG beslemeli bir aracın benzinli çalışma ile kıyaslandığında performansında nasıl bir fark görürüz?
LPG beslemeli bir araçta aşağıdaki farklılıklar görülür:
Yani çoğu araçta aracın performansı hiç değişmeden kalırken bazı araçlarda en fazla %3 güç kaybı olabilir.

Doğal Gaz beslemeli bir aracın benzinli çalışma ile kıyaslandığında performansında nasıl bir fark görürüz?
Doğal Gaz beslemeli bir araçta aşağıdaki farklılıkları gösterir:
Yaklaşık maksimum % 5-10 hız kaybı anlamına gelen maksimum torktaki yaklaşık maksimum %10 güç kaybı.

Güvenlik
Gaz ile çalışan sistemler güvenli midir?
Evet, güvenlidir. Avrupa Normlarına uygun olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından resmen onaylanmış ürünler, uzman bayilerde araçlara takılmaktadır. .
Tüm Landi Renzo ürünleri aynı zamanda, 1996 yılında ISO 9001 Belgesi ve 2001 yılında ise son derece katı standartlar öngören otomobil sektörünün Kalite Sistemi olan ISO TS 16949 Belgesini almış bulunan kalite sistemimiz uyarınca tek tek test edilir.

LPG tankları güvenli midir?
Tanklar daima LPG nin kimyasal – fiziksel özellikleri göz önüne alınarak dizayn edilir ve üretilir. LPG tankları, deformasyon durumunda (örneğin kaza esnasında) meydana gelebilecek çatlamalara karşı termik olarak işlemlerden geçirilmiş 3.5 mm lik çelik levhadan üretilmişlerdir.
Farklı parçaların üretimlerini düzenleyen kurallar son derece katıdır. Tank ve borular için yapılan deneme ve testler, araçların kullanımlarındaki basınç 20 barı asla geçmiyor dahi olsa, 45 bar basınç altında yapılır.

LPG tankları ile ilgili mevzuatlar ve öngörülen güvenlik sistemleri nelerdir?
LPG tankları, ECE/ONU 67/01 normlarına göre düzenlenmiştir ve maksimum güvenliği her durumda garanti edecek özel cihazların kullanımını gerektirir (yangın, kaza, yeraltı garajlarına park etme, radyasyon sebebiyle aşırı sıcaktan patlama, ...). Aşağıdaki güvenlik sistemlerini kapatacak özel bir çoklu valf kullanılır:
1. .”Normal şartlar altında kapalı” olan elektrovalf (yani besleme olmadığında kapalı durumda), paneldeki “anahtar” takılı durumda değilken, LPG tank çıkışında gaz akımını keser. Önemli bir güvenlik donanımıdır, öyle ki, kaza durumunda, “panel” çalışır durumda kalsa da, motor durur durmaz kendini kapatır.
2. Yakıt dolumu esnasında tankın toplam hacminin %80 i dolduğu anda, dolum sınırlandırma cihazı LPG alımını durdurur.Aşırı sıcak sebebiyle iç basıncın aşırı yükselmesi gibi tehlikeleri önlemek amacıyla kullanılan, kanunen zorunlu bir cihazdır (sıcaklık artışı gazı genleştirir ve gaz, tank gibi hava geçirmez bir ortamda kapalı kaldığında, bu genleşme iç basıncın artmasına sebep olur).
3. Aşırı basınç valfi, tankın iç basıncının aşırı yükselmesini önlemek için kullanılır. 27 bardan daha yüksek basınç oluşması durumunda, LPG nin kontrollü bir şekilde araç dışına çıkışını sağlar. Bu cihaz, her tür yüksek basınç riskini ortadan kaldırarak, tank içindeki LPG basıncını normal çalışma koşullarına getirir.
4. "Aşırı sıcaklık valfi", sıcaklığın 120C'nin üzerine çıkması durumunda gazın kontrollü bir şekilde kabin dışına çıkmasını sağlar ve basınç armasının önüne geçer.

Doğal gaz tankları güvenli midir?
Doğal Gaz tankları, en yüksek güvenlik şartlarını sağlar, hepsi gerek resmi onay esnasında, gerekse de kullanım süreleri boyunca son derece ciddi testlere tabi tutulur.
Tank, darbe alması durumunda dahi dayanmasını sağlayan, 300 barlık test basıncına ve 220 barlık çalışma basıncına dayanabilen yüksek mukavemete sahip silindirlere sahiptir.
İyi test edilmiş ve güvenilir bileşenlerin kullanımı, çalışma bozuklukları esnasında dahi gaz çıkışını engelleyen her tür cihazın kurulum aşamasında takılması, doğalgazın doğasında olan özellikleri (yüksek alev alma sıcaklığı, sadece hava ile karıştırılarak belirli bir aralık içinde mümkün olan ateşleme), tüm bunlar güvenlik konusunda önemli rol oynayan faktörlerdir.
Doğal Gaz, havadan daha hafif olması sebebiyle, sızıntı olması durumunda durağanlaşmadan ve alt katmanlarda birikim oluşturmadan havaya karışarak dağılır.
Uluslararası seviyede de olumlu yargılar ile karşılaşılmaktadır.
Doğal Gaz tankları üzerinde, dünya genelinde geçerli güvenlik kuruluşları (Norveçli Bureau Veritas, Amerikalı EPA, vb.) tarafından yapılan testler, bu depo türlerine en yüksek güvenin duyulmasını sağlayacak şekilde, daima en tatmin edici sonuçları almıştır.Norveçli Bureau Veritas’ın bir raporunda, Doğal Gaz beslemeli araçların kullanımına bağlı risklerin, mazot kullanan araç risklerinden daha fazla olmadığı bildirilmiştir.

Doğal Gaz tankları ile ilgili yönetmelikler nelerdir?
Doğal Gaz tankları ile ilgili yürürlükteki mevzuat ECE/ONU R110 tarafından düzenlenmiştir.

Kaza olması durumunda bir LPG sisteminde neler olur?
LPG tesisatından gaz kaçağı, benzin çıkışından çok daha az muhtemeldir. Ateşle yapılan testler, yangın durumunda alevlerin, çevredeki arazi üzerinde dağılma eğilimi gösterdiği benzin ile kıyaslandığında çok daha sınırlı bir alanda kaldığını göstermektedir.
Valflerin ve tankların güvenlik seviyesi ve etkinliğinin doğrulanması için, en gelişmiş ekipmanlarla, itfaiye ekipleri ile işbirliği içerisinde düzinelerce çarpışma ve yangın testi uygulanmıştır.

Kaza olması durumunda bir Doğal Gaz sisteminde neler olur?
Metan Gazlı sistemlerin güvenlik seviyesinin doğrulanması için en gelişmiş ekipmanlarla, itfaiye ekipleri ile işbirliği içerisinde düzinelerce çarpışma ve yangın testi uygulanmıştır.
Metan gazı, diğer tüm yakıt türlerine göre daha yüksek parlama noktasına sahiptir.Otomatik ateşleme sıcaklığı (5950C) yangın riskini büyük ölçüde düşüren bir faktördür,sıvı yakıtlar ve yakıt konsantrasyonları (%5) ile kıyaslandığında iki katı, benzinden (%1) ve mazottan (%0.5) ise çok daha yüksektir.
Metan gazı, havadan yoğunluk ve ağırlık olarak çok daha düşüktür, bundan dolayı , herhangi bir kaçak olması durumunda, atmosferde dağılacak şekilde havada yükselir, yerde toplanmaz ve tehlikeli birikimlere sebep olmaz.

Gaz kaçağı olduğu nasıl anlaşılır?
Gerek LPG nin gerekse de Doğal Gazın kokusu olduğundan, olası bir kaçak fark edilebilir.

Bakım
Gaz kullanan araçlar özel bir bakım gerektirir mi?
Kullanılan her mekanik komponent gibi gaz sistemleri de yaklaşık her 10.000 Km de yapılacak bir bakıma ihtiyaç duyar (bu kontrol otomobilin rutin bakımı ile aynı zamanda yapılabilir), bu bakım esnasında farklı parçaların doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Özellikle gaz filtresine (10.00o kmde bir değiştirilir) ve her zaman mükemmel çalışır durumda tutulması gereken ateşleme sistemine dikkat gösterilmelidir.

5. Benzin ve LPG veya metan gazlı sistemlerin uygunluğunu hesaplayın

Menzil
LPG beslemeli bir aracın menzilini hesaplayabilmek için aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmanız gerekir.
Tankın toplam kapasitesinin %80 ni göz önüne alın (güvenlik sebebiyle tank %80 doldurulabilmektedir)
Sonra da LPG li bir aracın benzinli bir aracın km/ lt. performansının %85 ini yaptığını düşünün.
Örneğin, deposu 48 lt. olan ve 1 lt. benzin ile 10 km yapan LPG tanklı bir aracın menzili aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Tank içindeki litre olarak LPG miktarı:
Performans km /lt LPG : 10*0,85=8,5 km/lt LPG
LPG li hareket özgürlüğü: 38,4*8,5=326 km.
Benzinli bir depoyla menziliniz ciddi oranlarda değişmeden kalır, bu durumda çift beslemeli bir aracın menzili ise belirgin bir şekilde artar.

Doğal Gaz beslemeli bir aracın menzili nedir?
Metan gazı beslemeli bir aracın menzilini hesaplayabilmek için aşağıdaki örneği göz önünde bulundurmanız gerekir:
100 litrelik silindir şeklindeki araç deposu,220 bar basınçla Doğal Gaz ile doldurulduğunda, Km olarak aşağı yukarı 30 lt. benzinin alacağı yola eşit menzile sahiptir.
Benzinli bir depoyla menziliniz ciddi oranlarda değişmeden kalır, bu durumda çift beslemeli bir aracın menzili ise belirgin bir şekilde artar.

km/lt cinsinden hesap etme
Benzin ile LPG arasında km/lt. olarak dönüştürme hesabı nasıl yapılır?
LPG litre olarak satın alınır.
Genel olarak, LPG beslemeli bir aracın km/lt olarak performansı,aşağı yukarı aynı aracın benzin beslemeli olarak performansının %85 ine karşılık gelir.
Eğer bir otomobil 1 lt. benzin ile 10 km. yapıyorsa, 1 lt. LPG ile 8,5 km. yapacaktır (=10*0,85).

Benzin ile Doğal Gaz arasında km/lt. olarak dönüştürme hesabı nasıl yapılır?
Metan gazı kilogram olarak satın alınır.
Genel olarak , Doğal Gaz beslemeli bir araç , 1 kg. Metan gazı ile 1.7 lt. benzin ile yapacağı kilometrenin aynını yapacaktır (1 kg. Doğal Gaz = 1,7 lt Benzin).
Nasıl Dolum Yapılır?
LPG dolumu nasıl yapılır?
Uygun dolum tabancası, aracın dolum rakoruna yerleştirilir. Rakorun türü ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir (İtalya’da kancalı, Hollanda’da süngülü, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İrlanda, Avusturya ve Belçika’ da ACME tipi).
Modern bir servis istasyonunda bu işlem için harcanan süre benzin için harcanana eşittir.
Tank üzerinde, tankın en fazla %80'inin dolması için güvenlik sebebiyle bir çoklu valf kullanılması gerekir.

Doğal Gaz dolumu nasıl yapılır?
Doğal Gaz ile çalışan bir motorlu aracın yakıt dolumu, genellikle motor bölmesinde veya benzin rakoru yanında bulunan araçtaki dolum vanası ile dağıtım hortumunun birleşmesi ile yapılır.
Pazarda bulunan rakorlar çeşitlidir ve ülkelere göre farklılık göstermektedir.
Nozul kullanılan modern bir servis istasyonunda, 80-100 litrelik silindir tanklar için harcanan operasyon süresi 6/8 dakikadır.

6. Gaz tesisatları: park etme ve gemi ve tünel geçişleri hakkında bilgilendirme

Gazlı sisteme sahip bir araçla park etme, gemiye binme ve tünel geçişleri
Gaz beslemeli araçlar ile herhangi bir garaja park etmek mümkün müdür?
Doğal Gaz beslemeli araçlar ile, yer altındakiler de dahil olmak üzere tüm garajlara park etmek mümkündür.
LPG beslemeli bir araçlar ile park etme konusuna gelirsek, 2001 Ocak ayından sonra yani R67/01 yönetmeliğine uygun olarak kurulumu yapılmış modern araçlar tüm garajlara park edebilmektedir, sadece yer altındaki garajlarda birinci garaj katına park etme konusunda sınırlama vardır.
ECE/ONU 67-01 Yönetmeliğine uygun olmayan LPG li araçlar ise, kendi tesisatlarını en kısa sürede ve az maliyetle kodifiye ederek Avrupa mevzuatlarına uygun hale getirmeye karar vermezler ise, 01 Şubat 1986 tarihli karara uygun olarak hareket edeceklerdir, bu durumda yer altındaki katlar ile bağlantısı olmayan ve yerin üstündeki park yerlerine araçlarını bırakabileceklerdir.

Gaz beslemeli araçlar gemiye binebilir mi?
Yürürlükte konu ile ilgili herhangi bir yönetmelik yoktur; düzenleme gemi taşımacılığı yapan firmaların kendi takdirine bırakılmıştır. Uygulamada ise, gerek bilet alırken gerekse de gemiye biniş esnasında aracınızın gaz beslemeli olduğunu bildirmeniz uygundur. Her durumda gemi taşımacılığı firmasından ayrıntılı bilgi almak uygundur.

Tünel ve geçitlerden gaz beslemeli bir araç ile özgürce geçmek mümkün mü?
Evet, bu konuda hiç bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?
Sistemlerimiz hakkında bilgi için:
Web sitemizin ürünlerimiz kısmına bakabilir, 0212 549 89 88 GSM: 0538 88 35 55 müşteri hizmetlerini arayabilir ve aklınıza takılan tüm detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz.

otogaz-sistemleri-markalar

Montaj ve Bilgi İçin Bizi Arayın Telefon: 0212 549 89 88 GSM: 0538 388 35 55

Email: bilgi[at]siraliotogazsistemleri.com

Copyright 2015. Tüm hakları saklıdır. Designed by Ns Bilişim